Prednáška o tom, ako to vyzerá, keď si úplne sami vytvárate vlastnú webovú strategickú hru. Toto je verzia prednášky, ktorú som mal na festivale Slavcon 2017 a obsahuje menej textu a viac obrázkov.

feudarium hry

Prednáška o tom, ako to vyzerá, keď si úplne sami vytvárate vlastnú webovú strategickú hru. Toto je verzia prednášky, ktorú som mal v Profesii a obsahuje viac textu a informácií.

feudarium hry

Predstavenie noviniek v Javascripte od verzie ES2015

js ES2015

Posledný workshop na tému modulov v Javascripte. Predstavenie natívnych modulov v novej verzii Javascriptu (ES2015)

js ES2015

Pokračovanie workshopu o moduloch v Javascripte. Porovnanie CommonJS a AMD prístupu.

js amd commonJS

Úvod do problematiky modulov v Javascripte. Platnosť premenných, closure, IIFE, module pattern. Upravená verzia prednášky z roku 2016.

js module pattern IIFE closure

Úvod do problematiky modulov v Javascripte. Platnosť premenných, closure, IIFE, module pattern

js module pattern IIFE closure

Krátka prenáška k workshopu o Dependency Inversion Principle

solid php

Krátka prenáška k workshopu o Interface Segregation Principle

solid php

Krátka prenáška k workshopu o Liskov Substitution Principle

solid php

Krátka prenáška k workshopu o Open-Closed Principle

solid php

Krátka prenáška k workshopu o Single Responsibility Principle.

solid php

Predstavenie šablónového systému Latte a jeho porovnanie s Twigom.

latte twig php

Čo je to Vagrant, prečo ho používať, základy konfigurácie. Modelový príklad: CI server

vagrant administrácia ci

Druhy testov, čo je to mock a práca s mockmi v phpunit

php phpunit testy

Čo je to dependency injection a jej druhy. DI container. Service Locator a prečo ho nepoužívať.

di php

Ako vytvárať a používať formuláre pomocou Symfony/Form. Základné použitie, vlastný FormType, handler.

php symfony

Čo je to HttpFoundation. Práca s Request, Response, session

php symfony

What are modern-style board games? Why do I play them? Why should you play them?

board games

Predstavenie týchto troch nástrojov. Príklady použitia

php bower grunt gulp